កំរិត VIP

ជួង

ការ៉ូ

កឺ

ប៊ិច

តម្រូវការតំឡើងកំរិត
ដាក់ប្រាក់អប្បបរិមា ក្នុងមួយថ្ងៃ - $3,000 $8,000

$25,000

ការបង្វិលប្រាក់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍
បង្វិលប្រាក់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ - 5% 10% 15%
សិទ្ធពិសេសកំរិត VIP
ការកើនឡើងប្រាក់រង្វាន់ ប្រាក់រង្វាន់សមាជិកថ្មី 30$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង  100$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 300$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត   10$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 25$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 50$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 10 ដង
ការដាក់ប្រាក់-ដកប្រាក់ ✔️ ✔️ សិទ្ធពិសេសខ្ពស់បំផុត សិទ្ធពិសេសខ្ពស់បំផុត
ហ្វ្រីគ្រេឌីតរូបមន្តបាក់ការ៉ាត់ដល់មិត្តភក្តិ - ✔️ ✔️ ✔️
ប្រូម៉ូសិនសំរាប់សមាជិក VIP - - ✔️ ✔️
សកម្មភាពពិសេស - - ✔️ ✔️
ខួបទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ហ្វ្រី - - ✔️ ✔️
អំណោយនិងរង្វាន់ពិសេស - - - ✔️
សេវាកម្មសន្សំពិសេសបំផុត VIP - - - ✔️
ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ - - - ✔️
តម្រូវការដើម្បីរក្សាកំរិត
ចំនួនការភ្នាល់វិលជុំក្នុងមួយខែ - សន្សំ $ 25,000 ក្នុងមួយខែ សន្សំ $ 60,000 ក្នុងមួយខែ សន្សំ $ 120,000 ក្នុងមួយខែ

UFAGALAXY88 ការភ្នាល់ខ្ពស់បំផុត
-កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់អាចភ្នាល់បានរហូតដល់ទៅ10,000ដុល្លារក្នុងមួយលេីក
-បាល់បក់អាចភ្នាល់បានរហូតដល់1,400ដុល្លារក្នុងមួយបុង
-ស្លត់ហ្កេមអាចភ្លាល់បានរហូតដល់200ដុល្លារក្នុងមួយលេីក
-ការភ្នាល់បាល់អ៊ីហ្គេមឬកីឡាម៉ាស៊ីនលេងឬសិប្បនិមិត្តមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយលេងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទេ
(ប្រសិនបើរកឃើញការភ្នាល់យើងនឹងដកប្រាក់ដែលឈ្នះទាំងអស់ហើយដាក់អោយវិញតែប្រាក់ដេីមតែប៉ុណ្ណោះ)

UFAGALAXY88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបោះបង់ចោលរាល់គ្រេឌីតដែលមានទាំងអស់ ប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកលេងមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន